• PEUTER EN KLEUTERVOETBAL
Meld uw kind aan voor eenCarona virus

Beste ouders/verzorgers van deelnemers van de Peuter- en Kleutervoetbal

Naar aanleiding van de persconferentie met onze minister-president, de minister van volksgezondheid en de directeur van het RIVM van 12 maart, heeft PRIMA Events overleg gevoerd en informeert u over onze bevindingen en beslissingen.

Hoewel wij niet zijn aangesloten bij een (sport)bond of het NOC*NSF, volgen wij wel het advies van NOC*NSF. Het advies van NOC*NSF is voor de hele sport, haar verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) t/m 31 maart 2020 helemaal stil te leggen.

Tot en met 31 maart zijn er geen lessen van de voetbalschool!

Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit, alsmede de vragen die we krijgen, zo goed als mogelijk in kaart brengen. Wij geven zo snel als mogelijk een update over de consequenties. Zodra duidelijk is wanneer de lessen hervat worden, informeren we u daarover.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze voetbalschool. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Communicatie

Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn, stellen wij iedereen hiervan op de hoogte via de mail en via de website.

Waar vindt u nuttige informatie?

Tot slot verwijzen wij naar de websites van de rijksoverheid, het RIVM en NOC*NSF. Met name de website van het RIVM wordt dagelijks ververst. Ook wij zijn afhankelijk van de informatie die deze instanties bieden. Hier volgen de links:

1. Website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

2. Berichtgeving Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

3. Berichtgeving NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

Dear parents/carers of participants of the football lessons

Following the press conference with our Prime Minister, the Minister of Public Health and the Director of RIVM on 12 March, PRIMA Events discussed and informed you of our findings and decisions.

Although we are not a member of any (sports) federation or the NOC*NSF, we do follow the advice of the NOC*NSF. The advice of the NOC*NSF is for the entire sport, its associations the club activities (training sessions, meetings and celebrations) until 31 March 2020 completely stop.

Until 31 March there will be no lessons from the football school!

At this moment it is not possible to oversee the far-reaching consequences of this decision. We will map this, as well as the questions we receive, as well as possible. We will give an update on the consequences as soon as possible. As soon as it is clear when the lessons will be resumed, we will inform you.

We understand that this decision will have a great impact on our football school. However, because of public health we are forced to follow the guidelines of the central government, the RIVM and the advice of the NOC*NSF.

Communication

As soon as there are important developments, we will inform everyone via e-mail and via the website.

Where can you find useful information?

Finally, we refer you to the websites of the central government, the RIVM and NOC*NSF. The RIVM website in particular is updated daily. We, too, depend on the information provided by these bodies. Here are the links:

1. RIVM website: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

2. Government reporting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

3. Notification NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

Peuter en kleutervoetbalschool

Nieuwe cursus

Nieuwe cursus

De Peuter- en Kleutervoetbalschool werkt met cursussen van 18 weken. Het is altijd mogelijk om gedurende een cursus in te stromen. Uiteraard mag een kind altijd eerst een keer komen proberen. Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor een gratis proefles, klik hier om uw zoon/dochter aan te melden voor de gratis open training.

Voor alle data van de cursus klik hier.

Tijdens de proefles ontvangt u alle informatie over de voetbalschool, onze werkwijze en hoe u uw zoon/dochter (eventueel) in kunt schrijven.

Uiteraard is er dan ook alle gelegenheid voor u om uw vragen te aan ons te stellen.

Werkwijze

Werkwijze

Speciaal voor de kinderen die nog te jong zijn (3-5 jaar) om lid te worden van een voetbalvereniging bieden wij een wekelijkse voetbaltraining aan. Bij onze trainingen staat plezier in bewegen en het kennis maken met voetbal centraal. Naast het leren voetballen, besteden wij ook aandacht aan andere (in onze ogen) belangrijke thema’s. Hierbij moet u denken aan het leren samenwerken, wachten op hun beurt, etc.

Trainers

Trainers

De trainers hebben allen affiniteit met de doelgroep. Verder beschikken de trainers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast is er altijd minimaal één trainer aanwezig die beschikt over zijn of haar (kinder)EHB(S)O. Op iedere zes kinderen zal er één trainer zijn. Hierdoor kunnen wij de kinderen de aandacht geven die zij op deze jonge leeftijd nodig hebben.

Tijdsduur

Tijdsduur

De training duurt 45 minuten. Dit doen wij, omdat uit onze ervaringen blijkt dat kinderen van deze leeftijd over het algemeen het op kunnen brengen hun concentratie en aandacht gedurende 45 minuten vast te houden.

Voor de exacte data klik hier
Materialen

Materialen

De materialen die tijdens de trainingen worden gebruikt zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Zo worden de lichtste ballen gebruikt en spreekt het overige materiaal de doelgroep aan.

 

 

 

Kosten

€ 134,-

Cursus

Volledige cursus van 18 lessen
Naar ratio

Instromen

Instromers betalen de cursus naar ratio

Volg ons.

Contact

Truus Wijsmullerpad 9
2331 GR LEIDEN
06-14169296
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over ons